STANDARDY JAKOŚCI

Nasz zespół zarządzający daje z siebie wszystko aby dostarczane do klientów produkty spełniały najwyższe jakościowe standardy.

Produkty są wytwarzane i dostarczane zgodnie z normami branżowymi, jak również ze standardami wewnętrznymi naszych klientów.

Specyfikacje i plany kontroli są ściśle przestrzegane.

Każdy z naszych dostawców działa zgodnie z międzynarodowymi standardami Systemu Zarządzania Jakością, takimi jak ISO9001 czy TS16949.

Nasza polityka jakości, wraz ze wszystkimi aspektami naszego firmowego systemu jakości, przestrzegana jest przez wszystkich w naszym imieniu.

Zespół zarządzający regularnie komunikuje się ze wszystkimi pracownikami, aby zapewnić zrozumienie, wdrożenie i utrzymanie Polityki Jakości na wszystkich poziomach.

Biorąc pod uwagę postępowy charakter zapewnienia jakości, zespół zarządzający zobowiązuje się do ciągłego podnoszenia skuteczności naszego Systemu Jakości, w celu zapewnienia nam czołowej pozycji w dziedzinie spraw jakościowych, wraz z ciągłą zgodnością z oczekiwaniami naszych klientów.

Wyznaczeni przez nas Kierownicy ds. Kontroli Jakości posiadają niezależny aytorytet i są odpowiedzialni za utrzymanie i wdrażanie firmowego Systemu Jakości.

Poprzez nasze oddanie ciągłemu doskonaleniu, podkreślamy swoje zaangażowanie w dostarczanie produktów o wyjątkowej jakości na czas i po ustalonej cenie, spełniając tym samym oczekiwania naszych klientów.